TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI
26.02.2018
 Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden:

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

1-İl Müdürlüğümüz Erbaa İlçe Spor Kompleksi içerisinde 126 ada 9 parsel üzerinde kayıtlı taşınmazın Halısaha olarak işletilmek üzere 06.03.2018 Salı günü saat 10.00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilerek 1 (bir) yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhale, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale birimi odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/a maddesine göre (pazarlık usulü ile) yapılacaktır.
3- Taşınmazın tahmini 1 (bir) yıllık kira bedeli 10.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı 300,00 TL’dir.
4- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Taşınmaza ait geçici teminatın İl Müdürlüğümüzün Tokat Ziraat Bankası nezdindeki TR 780001002637352153915009 IBAN nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.
b) İkametgâh İlmühaberi
c) Tebligat adres beyanı.
d) Gerçek kişilerin nüfus cüzdanı örneğini, tüzel kişilikler adına ihaleye katılacak kişilerin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden onaylı yetki belgesini İhale başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
5- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, telgraf ve faksla yapılan başvurular ile ihale başlangıç saatine kadar Komisyon Başkanlığına intikal etmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- Daha fazla bilgi almak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürlüğüne başvurulabilir veya 0 356 214 33 09 nolu telefondan bilgi alınabilir.

İLAN OLUNUR