SÜREKLİ/GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI SONUÇLARI
16.03.2018
     4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi/geçici işçi kadrosuna geçiş sınavı sonuçları İl Müdürlüğümüz İdare binasında bulunan İlan Panosuna asılmış ve  İl Müdürlüğümüz internet sayfasında yayınlanmıştır. 

     İlgililere ilanen tebliğ olunur.

Sınav Sonuçları.pdf