TOKAT'TAN AVRUPA'YA UZANAN GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne “Avrupa Gönüllü Hizmeti Köprüsü III ve Avrupa Gönüllü Hizmeti Köprüsü IV” isimli projeler için 40 bin Euro AB hibe desteği.

1 KASIM 2017 / Murat Güven
Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne “Avrupa Gönüllü Hizmeti Köprüsü III ve Avrupa Gönüllü Hizmeti Köprüsü IV” isimli projeler için 40 bin Euro AB hibe desteği.

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’ nın Gençlik Programı Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği çağrısına yönelik olarak Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına sunulmuş olan "Avrupa Gönüllü Hizmeti Köprüsü III" isimli 2017-2-TR01-KA105-047494 referans numaralı ve "Avrupa Gönüllü Hizmeti Köprüsü IV" isimli 2017-2-TR01-KA105-047609 referans numaralı projeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe verilmeye hak kazandı.

Kabul edilen projelerdeki amaç, zaman ve ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan gönüllü gençleri yurt dışında yaşayan gönüllüler ile bir araya getirerek küresel vatandaşlık fikrine sahip olmalarını sağlamak.

TOKAT, 4 AB VATANDAŞINA 1 YIL BOYUNCA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.

Hazırladığımız bu proje sayesinde İspanya’dan gelecek olan gönüllülerimiz ile gençlik merkezlerimizde gönüllü çalışmalar yürüten gençlerin ve tesislerimizdeki sporcuların birlikte faaliyetlerde bulunmaları sağlanacaktır. Projemiz uzun dönem Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak hazırlanmıştır. Planladığımız faaliyetlerle 4 gönüllü kurumumuzda uzun dönem AGH yapma imkanı bulacaktır. Projemize, imkanları ekonomik, sosyal ve coğrafi açıdan kısıtlı olan gençleri dahil edeceğiz. Ayrıca AGH için başvuru yapan gençlerin kabul alması ve uzun süreli işbirliğe dayanan ortaklıklar sayesinde imkanı kısıtlı gençleri AGH fırsatından faydalandırmak amacını da taşımaktadır. Projenin ana hedefi, farklı kültür ve toplumlar arasında anlayış ve güven duygusunu geliştirmek, konuşup dinlemek suretiyle diyalog kurmak ve Ülkemiz gençleri ile Avrupa gençlerini bir araya getirmek, kaynaşmalarını, fikirlerini paylaşmalarını, yeni dostluklar geliştirmelerini, ortak ürünler üretmenin ve paylaşmanın değerini yaşayarak öğrenmelerini temin etmektir.

Projemiz ile ilçelerimizde bulunan Gençlik Merkezlerimizi de sürece dahil ederek daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflemekteyiz. İlçelerde bulunana gençleri AGH projelerine dahil ederek programın daha geniş bir yelpazede etki etmesini amaçlıyoruz.

Gençler, yapacakları faaliyetlerde yaratıcılıklarını ve insiyatiflerini kullanabilme özgürlüğüne sahip olabilmeyi öğreneceklerdir.

Bu proje Ev Sahibi Kuruluş pozisyonunda Tokat'ta uygulanacak olan ilk AGH projesi olacaktır. Kurumsal olarak proje kapsamında gönüllülük faaliyetlerin uluslararası boyuta taşınması sayesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının da proje kalitelerinin iyileşmesi, gelecek katılımcıların sayısında bir gelişme ve STK’lar arasında işbirliği ağının artması beklenmektedir. Projede faaliyetlerin gönüllü üzerinde uzun dönemli bir etkisi ve yerel toplum üzerindeki amacı belirtilmiştir. Katılımcıların çevre için daha etkin olarak dünyamızın temiz ve doğal gelişimine katkıları bulunacaktır.
Gönüllülerin edinecekleri tecrübeler ve bunların belgelendirileceği YouthPass sertifikası sayesinde gençler edindikleri donanımlar sayesinde profesyonel ve sosyal hayatlarında daha iyi pozisyonlarda olacaklardır.

Projeden etkilenen hedef kitle sadece projede yer alan gönüllüler değildir. Gönüllülere ev sahipliği yapan topluluk içerisinde de önemli bir etkisi olacaktır. Böylece yerel toplulukların farklı kültürleri tanıması, daha hoşgörülü olması bilinmeyen korkularını kaybetmesi ve kalıplaşmış ön yargılarının üstesinden gelebilmesi için bir fırsat olacaktır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu proje Tokat için bir ilk niteliğini taşıyacağı için etkilerinin çok büyük olacağı kaçınılmazdır. Durgun bir suya atılan bir taş misali bu proje Tokat'taki gençlere dalgalar halinde ulaşacaktır.

Projenin kurumsal olarak bize katacağı birçok şey vardır. AGH gönüllüleri ile yakından ve uzaktan çalışma fırsatı elde eden çalışanlarımız başka ülkeden gelen biri ile ofislerini paylaşmak, iletişime geçmek durumunda kalacaklardır. Bu da onları diğerlerinden farklı hissetmelerine yol açacaktır. Yabancı biri ile çalıştıkları zaman kültürlerinin dışında bir çalışma şekli görecek, belki yeni şeyler öğrenecek, dil becerilerini geliştirmek ya da pratik yapma imkanı bulacaklardır. Normal zamanda işi bırakıp uzun süre böyle bir programa dahil olması mümkün olmayan genç çalışanlarımız da yine AGH gönüllüleri ile etkileşim içinde olacak ve bu da çalışma hayatlarına yansıyacak, bireyselde ve genelde kuruluşumuz ve profesyonel çalışanlarımız için katma değer sağlayacaktır.

Proje faaliyetlerinin doğrudan gönüllüleri dahil etmeyi amaçladığını belirten İl Müdürümüz Cemil Çağlar; “bu tür Uluslararası gönüllülük faaliyetlerini kapsayan projelerde yer alan gençlerin ayrıca profesyonel hayata yönelik de ciddi tecrübe ve kazanımları olmaktadır. Avrupa Gönüllü Hizmeti'ne katılmış bir AB vatandaşı gönüllünün kuruluşumuzda uzun dönem faaliyetlere katılması gençlik merkezindeki gençler için bulunmaz bir fırsat oluşturacaktır. Gençler; öğrenme sürecindeki kazanımları, kendi yetenekleri ve ilgileri sonucunda önemli bir fırsata dönüşerek sivil toplumdan iş gücüne geçişte zorlukları aşmış olacaklardır. Kabul edilen projeler için AR-GE Şube Müdürlüğü ekibine emeklerinden ötürü teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Kabul edilen projelerimiz kapsamında gerçekleşecek olan faaliyetler şu şekilde olacaktır;

- Türkiye'de her 6 ayda bir 2 gönüllü uzun dönem faaliyete katılacak. Bir yıl içerisinde toplamda 4 gönüllü gelecektir.

- Yunanistan’a her 6 ayda bir 2 gönüllü uzun dönem faaliyete katılacak. Bir yıl içerisinde toplamda 4 gönüllü gönderilecektir.