Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü - Tokat Gençlik Merkezimizin Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzman Değişimi Programı çağrısına başvurduğu "Almanya Uzman Değişimi" projemiz onaylandı.

Almanya Uzman Değişimi projesiyle; Tokat'ta spora meraklı, sporu çevresindeki gençlere öğreten, sevdiren ve bunu bir yaşam felsefesi haline getirmiş uzman gençlik çalışanlarının edindiği deneyimlerin uluslararası bir projeye dönüştürülmesi ve bu projeden edinecekleri yeni bilgi ve birikimlerle ileriki süreçlere daha verimli bir şekilde ulaştırılması planlanıyor. AR-GE Şube Müdürlüğü’nün yürütücüsü olduğu projede Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, AR-GE Şube Müdürü Oktay Düzen, Tokat Gençlik Merkezi Müdürü Kazım Elmas, Amasya Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş, AB Proje Koordinatörü Ömer Özbey, gençlik liderleri Zeynep Tiryaki, Selim Türkmen ve Kadriye Bulut yer alıyor.

25-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Almanya’nın Lauenburg/Elbe şehrinde gerçekleştirilecek proje; gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân sağlanması, gençler arasında, ortak bir amaç etrafında birlikte çalışma ve hoşgörü teşvik edilmesi, sosyal dışlanmayla mücadele edilmesi, sosyal uyumun güçlendirilmesi, gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi, öz güvenlerinin, duyarlılıklarının ve yaşadıkları topluma aidiyet duygularının geliştirilmesi, gençlerin gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleri ve ekonomik, coğrafi ve kültürel farklılıklar, dolayısıyla dezavantajlı durumda olan gençlerin hayatlarının kolaylaştırılması, durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması, gençlerin hareketliliğinin artırılması, gençlerin sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi ve sosyal yasamın dışına itilmiş gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi, aktif yurttaşlık bilincinin teşvik edilmesi konularını sürdürülebilir bir şekilde zaman içerisinde etkileyecek.

06 Haziran 2018 tarihinde Tokat Gençlik Merkezi’nde proje katılımcılarıyla gerçekleştirilen “Değerlendirme Toplantısı”nda fikir alışverişinde bulunuldu. Uygulanacak proje üzerinde detaylı sunum gerçekleştirildi. Faaliyet programı ve hazırlıklardan bahsedildi. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde neler yapılması gerektiği konularına yer verildi. Oluşturulacak etkinin boyutu hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Son olarak Almanya’da sunulacak Tokat ve Amasya illerine ait sunumlar seyredildi.

Uzman değişiminin ikinci bölümü Tokat ve Amasya illeri ortaklığında 2019 yılında gerçekleştirilecektir.