ATLETİZM ADAY HAKEM KURSU AÇILACAKTIR

02.02.2017
20-23 Şubat 2017 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüz Gençlik Merkezi toplantı salonunda Atletizm Aday Hakem Kursu açılacak olup kurs için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1-T.C. Vatandaşı Olmak.
2-En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olmak 
3-18 yaşından küçük 35 yaşından büyük olmamak.
4-Herhangi bir nedenle ceza kurullarından 6 ay veya daha fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak. 
5-Açılan Kurs Sonunda Yapılan Yazılı ve Sözlü Sınavlarda Başarılı Olmak.

KURSİYERLERDEN İSTENEN BELGELER

1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Resimli) 
2-Diploma veya mezuniyet belgesi (Öğrenci Belgesi)
3-Savcılık İyi Hal Kâğıdı (Aslı) 
4-Dört Adet Vesikalık Fotoğraf 
5-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (Aslı) 
6-Kurs Ücreti 100 TL (Türkiye Garanti Bankası TR51 0006 2000 7110 0006 2959 13 no’lu hesaba yatırdığına dair Banka Dekontu)
7-Sağlık Raporu (Sağlık kuruluşlarından - Aslı) 
8-Kurs Katılım Dilekçesi
9-Hakem Bilgi Formu