İhaleler
İhaleler

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden: 
 
 
 
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI 
 
 
1-İl Müdürlüğümüz Erbaa İlçe spor kompleksi içerisinde 126 ada 1 parsel üzerinde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan ve ekteki krokide işaretlenen 10 m2’lik boş alan 05.01.2016 Salı günü saat 10.00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilerek işletilmek üzere 1 (bir) yıllığına kiraya verilecektir. 

2- İhale İşlem dosyası (şartname, diğer bilgi ve belgeler) mesai saatleri içerisinde Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Servisinden ücretsiz olarak temin edilebilir.  

3- İhale, Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İhale birimi odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/a maddesine göre (pazarlık usulü ile) yapılacaktır. 

4- Taşınmazın tahmini 1 (bir) yıllık kira bedeli 7.500,00 TL (KDV, Spor Genel Müd. Payı, Damga Vergisi hariç) olup, geçici teminat miktarı 225,00 TL’dir. 

5- İhaleye katılabilmek için isteklilerin; 

  • Taşınmaza ait geçici teminatın İl Müdürlüğümüzün Tokat Ziraat Bankası nezdindeki TR 250001000239352153915001 IBAN nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. 
  • İkametgâh İlmühaberi 
  • Tebligat adres beyanı 
  • İhalelere girmeye yasaklı olmadığına dair dilekçe 
  • Gerçek kişilerin nüfus cüzdanı örneğini, tüzel kişilikler adına ihaleye katılacak kişilerin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden onaylı yetki belgesini İhale başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

6- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, telgraf ve faksla yapılan başvurular ile ihale başlangıç saatine kadar Komisyon Başkanlığına intikal etmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7- Daha fazla bilgi almak için Tokat Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürlüğüne başvurulabilir veya 0 356 214 33 09 nolu telefondan bilgi alınabilir. 
 
 
 
 
 
İLAN OLUNUR