Kulüp İşlemleri

BEYANNAME (31 MART 2023 TARİHİNE KADAR GİRİŞ YAPILMASI GEREKMEKREDİR)

 Beyanname Giriş Kılavuzu.pdf

YENİ SPOR KULUBÜ KURULMASI İÇİN KULÜPLERCE HAZIRLANACAK BELGELER

Antrenör Hizmet Sözleşmesi.doc
Dilekçe ve Vergi Numarası.doc
Kulüpler İmza Sirküsü.doc
Spor Kulübü Bilgi Formu ek3.doc
Spor Kulübü Üst Yazısı.doc
Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi.doc
Yeni Spor Kulübü kurulurken istenilen belgeler .docx

 YÖNETMELİKLER VE KANUNLAR

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu.pdf

SPOR KULÜPLERİ TESCİL YÖNETMELİĞİ.pdf

SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN ASGARİ İÇERİĞİ,.pdf

SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTER.pdf

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU.pdf

SPOR KULÜPLERİNİN BİRLEŞMESİ VE MAL.pdf

 

KURULUŞ BİLDİRİMİ GEREKLİ EKLER

Kuruluş Bildirimi Gerekli Evraklar.pdf

kuruluş dilekçesi.pdf

spor kulübü tescili için istenen belgeler.pdf

 spor anonim şirketi tescil talebi.pdf

spor kulubü kuruluş bildirimi.pdf

tüzük değişikliği fesih kararı.pdf

üye değişiklik formu.pdf

Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi.docx

TÜZÜK EVRAKLARI

Spor Kulübü Örnek Tüzük.docx

Örnek Toplantı Tutanağı -1.SAYFA.doc
Örnek Toplantı Tutanağı.-2.SAYFA.doc

 YENİ BRANŞ İLAVESİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Antrenör Hizmet Sözleşmesi.doc

Antrenör Belgesi Örnek .pdf

Kulüp Branş İlave Üst Yazısı.pdf

Kulüp Karar Defteri Örnek.pdf


YENİ SPORCU LİSANSI İÇİN GEREKLİ BELGELER

FERDİ LİSANS TALEP FORMU.docx

SPORCUNUN KULÜPLE İLİŞKİSİNİ GÖSTEREN BELGE.docx

YÜZME BEYAN FORMU

LİSANS VİZE İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

SPORCU SAĞLIK BEYAN FORMU- KULÜP-FERDİ.docx

 FEDERASYONLARIN LİSANS VİZE ÜCRETLERİ.pdf

TRANSFER İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

SPOR KULÜBÜ MUVAFAKAT BELGESİ.docx

HİS ( SPORCU KARTI ) İÇİN GEREKLİ BELGELER
SPORCU KARTI (HİS) FORMU.docx

SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM

Spor Kulübü Nakdi Yardım Formu.docx
Spor Kulübü Nakdi Yardım Resmi Yazı (1).doc

TOKAT İL GENELİ SPOR KULÜPLERİ