TOKAT GENÇLİK SPOR KULÜBÜ OLAĞAN GENEL KURULU YAPILACAKTIR

04.04.2019
D U Y U R U


Yönetim Kurulumuzun 04.04.2019 tarih ve 12 sayılı almış olduğu karar ile Derneğimizin tüzüğü gereği yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemde 26.04.2019 Cuma günü saat 15:00’da Tokat Gençlik Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 02.05.2019 tarihinde Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

                                                                                                                                                                               Celal YURDAKUL
                                                                                                                                                                             Yönetim Kurulu Adına
                                                                                                                                                                                              Başkan 
G Ü N D E M

1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Teşekkülü
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının Genel Kurula Okunması Müzakeresi ve İbrası
5. Gelir Gider Cetveli (Bilanço) ve Tahmini Bütçenin Genel Kurula Okunması Müzakeresi ve İbrası
6. Seçimler
7. Dilek ve Temenniler