TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

11.06.2024
Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden:

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

1-İl Müdürlüğümüz Çağgölü Mahallesi 351 ada 66 Parsel içerisinde bulunan 50 m2 boş alan çayocağı yapılmak üzere 14.06.2024 Cuma günü saat 10.00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilerek 1 (bir) yıllığına kiraya verilecektir.
2-. İhale, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale birimi odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/a maddesine göre (pazarlık usulü ile) yapılacaktır.
3- Taşınmazın tahmini 1 (bir) yıllık kira bedeli 50.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı 1.500,00 TL’dir
4-. İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Taşınmaza ait geçici teminatın İl Müdürlüğümüzün Tokat Ziraat Bankası nezdindeki TR 210001002637882543385025 IBAN nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.
b) İkametgâh İlmühaberi
c) Tebligat adres beyanı.
d) Gerçek kişilerin nüfus cüzdanı örneğini, tüzel kişilikler adına ihaleye katılacak kişilerin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden onaylı yetki belgesini İhale başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

5- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, telgraf ve faksla yapılan başvurular ile ihale başlangıç saatine kadar Komisyon Başkanlığına intikal etmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Daha fazla bilgi almak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğüne başvurulabilir veya 0 356 214 33 09 nolu telefondan bilgi alınabilir.


İLAN OLUNUR